3D kompjuterska reglaža trapa

Koristeći najsavremeniju 3D kompjutersku HOFMAN opremu za reglažu (centriranje) trapa Turbo Servis Nastasijević će se postarati da vaš automobil, kombi ili neko drugo teretno vozilo savršeno prianja na svim vrstama podloga, potrošnju guma svede na minimum, pruži maksimalnu udobnost i sigurnost vozača i putnika.

Šta je reglaža ili centiranje trapa?

Reglaža trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova kako bi se dobilo najbolje prianjanje gume na podlogu i osigura da točkovi budu međusobno paralelni čime se produžava vek gume, pruža bolje i preciznije držanje pravca (stabilnost na putu) i smanjuje potrošnja goriva. Stabilan automobil je predvidiviji za voznju, nema vučenja u stranu ili zanošenja, sto pozitivno utiče na bezbednost, kako putnika i vozača, tako i drugih učesnika u saobraćaju.

Kada treba da se radi reglaža trapa?

Reglaža trapa se obavezno radi u sledećim slučajevima:
– kada vozilo zanosi u jednu stranu,
– nakon vidljivog oštećenja trapa gde je uzrok mehanički faktor (udarac u točak, upadanje u rupu i slično),
– kada se menjaju delovi sistema oslanjanja,
– kada se primete neravnomernosti u trošenju guma,
– kada se stavljaju nove gume.
Centriranje trapa treba uraditi jednom godisnje ili na 10.000 km.

Postoje tri podešavanja tokom centriranja trapa koja je potrebno prilagoditi: raspon, nagib i zatur.

Raspon točkova

Gledano iz ptičje perspektive, raspon je prednji ugao točkova u odnosu na centralnu uzdužnu osu vozila i izražava se u milimetrima. Ako su točkovi zakrenuti jedan prema drugom raspon je pozitivan. Ako su zakrenuti jedan od drugog raspon je negativan. Rapidno trošenje gazećeg sloja guma se uglavnom pripisuje nepravilno podešenom rasponu točkova koji je krucijalan sa aspekta potrošnje guma.

Nagib točkova

Nagib je ugao između točka i normale na horizontalnu ravan a meri se (izražava) u stepenima i moze biti pozitivan (nepovoljno – ukazuje da oštećenje na vešanju) i negativan (povećava stabilnost u krivinama ali i potrosnju gume). Svaki proizvođač propisuje tačne nagibe točkova za svoje modele. Nagib obično treba da bude 0 stepeni sto znači da tockovi stoje normalno (pod 90 stepeni) u odnosu na horizontalnu ravan. Vidljivo neravnomerno trošenje unutrašnjeg ili spoljašnjeg gazećeg sloja gume koje se vidi na bokovima je verovatno prouzrokovano prevelikim nagibima točkova. U slučaju različitog nagiba jednog i drugog točka na istoj osovini, vozilo može da vuče u jednu stranu. U nekim slučajevima, kod vozila sa prednjim pogonom gde ne postoji mogućnoste podešavanja nagiba, pojava istog na točku ukazuje na oštećenje nekog od dela vešanja. Promena nagiba točka takođe može da utiče i na raspon.

Zatur točkova

Gledano sa bočne strane vozila, zatur je ugao između ose amortizera i normale na horizontalnu ravan a meri se u stepenima. Ako je osa amortizera nagnuta prema vozaču zatur točka je pozitivan, a ako je ona nagnuta prema napred zatur je negativan. Zatur nema uticaj na trošenje gume ali ima veliki uticaj na upravljanje. Preveliki pozitivni zatur može izazvati potrese volana na neravninama, a negativni dovodi do zanošenja u stranu. Takođe je bitno da na istoj osovini zaturi budu jednako podešeni jer u suprotnom, nejednak zatur na točkovima iste osovine dovodi do zanošenja u stranu. Idealan zatur je pozitivan, a u zavisnosti od preporuke proizvođača varira od 3-5 stepeni.

Pored ovih postoje još neki manje važni parametri koji se podešavaju prilikom regliranja trapa.

Koliko vremena treba za reglažu?

U zavisnosti od tipa automobila, za reglažu trapa potrebno je od 20 do 40 minuta. Kod nekih automobila se centrira samo prednji trap a kod nekih se centriraju i prednji i zanji, stoga je i nešto više vremena potrebno za reglažu.